O-Wayos-logo-otl.pngbc_head.jpglevo_head.jpg

Home > Nieuws > Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u alvast uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke wordt gehouden op donderdag 17 januari 2019, aanvang 20.00 uur in Clublokaal Café Benelux (ontvangst vana 19.30 uur).

Op deze vergadering zal het bestuur u een korte update geven van belangwekkende ontwikkelingen binnen onze vereniging en bestaat er veel ruimte voor het stellen van vragen en het voeren van discussie vanuit een positieve grondhouding (samen sterk!).

We zullen er naar streven de vergadering te laten plaatsvinden binnen het tijdsbestek van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur zodat er nog voldoende ruimte bestaat om gezamenlijk na te borrelen.

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op deze belangwekkende vergadering dan verzoeken wij u tijdig af te melden bij onze secretaris de heer Jos Falchi (mobiel: 06-42147058 / e-mail:p.falchi@ziggo.nl).

Noteer de datum reeds in uw agenda. Wij hopen op een grote opkomst van de Caesar familie!

Met sportieve groeten,
Bestuur VV Caesar

Sponsoring

Evenementen

Volgend seizoen weer!

Inschrijven nieuwsbrief