O-Wayos-logo-otl.pngbc_head.jpglevo_head.jpg

Home > Nieuws > Corona protocol juli 2020

Corona protocol juli 2020

Protocol amateurvoetbal VV Caesar

Spelers

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli)

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;

• spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;

• tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;

houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;

voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie.

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers

onderling, ook in de dug-out of op de bank;

 

Kleed – en doucheruimte 18+

Het naleven van de 1,5 meter-regel voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de kleed – en doucheruimtes blijkt een uitdaging voor veel verenigingen. Daarom hierbij een paar eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:

 

• alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;

 

• Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de

wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte

 

• Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers

 

• Houd rekening met meer tijd voor het omkleden zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.

 

• Kom omgekleed naar de sportaccommodatie (kan zeker gelden voor pupillen en de

overige thuisspelende teams).

Algemeen

 

• Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.

Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;

 

• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

 

• Communiceer de regels via de diverse kanalen van de vereniging (dit kan de nieuwsbrief,

website, sociale media of iets anders zijn) waardoor iedereen op de hoogte is;

 

• Zorg dat regels die gelden voor de accommodatie duidelijk zichtbaar aanwezig zijn;

 

• Zorg voor een duidelijke routing (dit kunnen aanrijdroutes zijn maar ook de route naar het

veld, de zaal, het terras, de uitgang, etc. zijn) zodat personen de 1,5 meter afstand kunnen

houden;

 

• Vraag aan ouders om hun kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan naar de

vereniging;

 

• Probeer de ingang en de uitgang gescheiden te houden (dit geldt voor de totale

accommodatie, ook voor de kantine en of sporthal);

 

• zorg dat de beheerders voldoende afstand kunnen houden tot spelers, trainers en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;

 

• zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;

 

• Probeer zoveel mogelijk de wedstrijden te spreiden over de speeldagen.

 

Sponsoring

Grote Club Actie 2020

Grote Club Actie 2020

Inschrijven nieuwsbrief