bc_head.jpglevo_head.jpglvos.png

Home > Nieuws > Update bestuursopvolging

Update bestuursopvolging

Bestuursopvolging VV Caesar.

Beste Caesarianen,

Zoals bekend hebben vier(4) van de huidige vijf(5) bestuursleden al enige tijd geleden aangegeven
dat zij hun taak graag zouden willen overdragen aan welwillende opvolgers. Dit na de club jarenlang
vrijwillig van dienst te zijn geweest.

Daarvoor nu al een groot woord van dank, respect en waardering!

Tijdens de recente ledenvergadering is afgesproken dat dit per 1 juli a.s. definitief het geval zal zijn.
Tevens is afgesproken dat er een bijzondere ledenvergadering gepland zou worden om de opvolging
van de bestuursfuncties te bespreken.

Op 31 Mei jl. is tijdens deze bijzondere ledenvergadering een commissie opgericht welke als doel
heeft het borgen van de bestuursopvolging per 1 Juli a.s.

De commissie bestuursopvolging wordt gevormd door de volgende leden: Peter Beckers, Frans Feron,
Koen Harbers, Ron Vrancken, Roger Voncken, René Nijsten en Ronald Diedering. In overleg met het
huidige bestuur zal deze commissie per 1 juli a.s. als ad-interim bestuur gaan fungeren en alle taken
van het huidige bestuur overnemen.

Het ad-interim bestuur zal de komende maanden;
- zorgdragen dat de vereniging “gewoon” blijft draaien;
- een nieuw definitief bestuur van VV Caesar samenstellen;
- een vervolg geven aan de vorig jaar opgestelde, en tijdens de recente ledenvergadering nogmaals
getoonde, organisatiestructuur van VV Caesar (commissie structuur).

Streven is dat het ad-interim bestuur uiterlijk op 1 januari 2022 haar taken overdraagt aan het nieuw
te vormen bestuur.

We zullen jullie via de diverse kanalen op de hoogte houden van de vorderingen en vertrouwen op
jullie steun.

Mochten jullie vragen en/of ideeën hebben spreek dan gerust een van de ad-interim bestuursleden
aan. Uiteraard ook als JIJ een steentje wilt bijdragen aan de organisatie van V.V. Caesar in welke
vorm en rol dan ook.

Namens het ad-interim bestuur,
Ronald Diedering.

Sponsoring

Jubileumboek

Jubileumboek 100 jaar VV Caesar

Bestel nu al jouw jubileumboek 100 jaar VV Caesar!

Inschrijven nieuwsbrief